Senat odrzuca kontrowersyjną ustawę o oszustwach konsumenckich

Senat przegłosował i nie uchwalił ustawy o pozwach zbiorowych, która przyniosłaby korzyści dużym firmom i poszkodowanym konsumentom. Grupa konsumencka Public Citizen aktywnie sprzeciwiała się ustawie i wydała komunikat prasowy stwierdzający, że "ustawa dałaby pozwanym korporacjom nieuzasadnioną przewagę w walce z uzasadnionymi pozwami dotyczącymi oszustw konsumenckich i nieuczciwych praktyk w miejscu pracy. " Grupa widziała porażkę jako wielkie zwycięstwo i powiedział, że "pochwalić ich za zatrzymanie ustawy, która miałaby zamknąć drzwi do sądu na miliony konsumentów."

Aby uzyskać więcej informacji na temat oszustw gieł dowych , skontaktuj się z nami, aby skonsultować się z prawnikiem zajmującym się oszustwami papierów wartościowych .