Moody's twierdzi, że jego pracownicy zawyżają ocenę niektórych papierów wartościowych

Korporacja Moody's przyznała, że kilku jej pracowników naruszyło kodeks postępowania firmy, gdy zawyżyli ocenę niektórych papierów wartościowych znanych jako constant proportion debt obligations (CPDO).

Kodeks wymaga, aby analitycy Moody's brali pod uwagę jedynie "czynniki kredytowe istotne dla oceny kredytowej i mogą nie brać pod uwagę potencjalnego wpływu na Moody's, lub emitenta, inwestora lub innego uczestnika rynku."

Krytycy zarzucają Moody's i innym firmom ratingowym, że w ciągu ostatnich kilku lat ugięły się pod presją i zawyżyły oceny różnych papierów wartościowych.

Spadający kurs akcji Moody's

Moody's ocenił 44 europejskie CPDO, których łączna wartość wyniosła około czterech miliardów dolarów. W oświadczeniu Moody's zaznaczono, że niewłaściwe zachowanie pracowników dotyczyło 11 CPDO o łącznej wartości prawie 1 miliarda dolarów.

Wraz z konkurentami Standards & Poor's i Fitch Ratings, Moody's jest już poddawany intensywnej kontroli ze względu na rolę, jaką odegrał w obecnym kryzysie kredytowym, a ta najnowsza wiadomość dodatkowo zwiększa jego kłopoty. Cena akcji Moody's spadła o 2,4 proc. w popołudniowym handlu w dniu ogłoszenia informacji o wypowiedzeniu pracowników, a od lipca 2007 roku cena akcji spadła o ok. 45 proc.

Politycy zarówno w USA, jak i w Europie badają, w jaki sposób Moody's nadawał wysokie oceny papierom wartościowym, które były o wiele bardziej ryzykowne niż uznawano, co ostatecznie spowodowało setki miliardów dolarów strat.

Stałe Proporcjonalne Zobowiązania Dłużne (CPDO)

CPDO są narzędziem inwestycyjnym sprzedającym ochronę ubezpieczeniową długu korporacyjnego. Inwestorzy CPDO zakładają się w efekcie, że firmy nie będą zalegać ze spłatą swoich obligacji i kredytów. Kiedy w ubiegłym roku koszt ubezpieczenia wzrósł, inwestorzy CPDO ponieśli znaczne straty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pozwów zbiorowych dotyczących oszustw w zakresie papierów wartościowych, prosimy o kontakt