O Stock Fraud Newswire

Zaměřujeme se především na zastupování žalobců ve věcech týkajících se cenných papírů, investičních podvodů, odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, občanskoprávních deliktů, antimonopolního řízení, spotřebitelských podvodů, pracovního práva, životního prostředí a ERISA.

Přitom řešíme hromadné žaloby ve více státech a na celostátní úrovni prostřednictvím organizovaného a koordinovaného přístupu, který uplatňuje účinnou a agresivní strategii stíhání s cílem vyvinout maximální tlak na žalovaného nebo žalované.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se podvodů s akciemi nebo cennými papíry a chcete si promluvit s některým z našich právníků, kontaktujte nás.